Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cemaatlerin olumlu iºlevi

 

 

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. İlker Baºbuğ, Kara Harp Okulu'nda yaptığı konuºmada birçok önemli konuya temas etti. Bu arada tarikat ve cemaatlerden yakındı.

Org. Baºbuğ ve onun gibi düºünenlerin es geçtiği bir nokta var: Tarikat ve cemaatlerin toplumdaki ' olumlu' iºlevi.

Eğer bir toplumsal oluºum, ona katılanlara ya da ondan medet umanlara yararlı olmuyorsa, fazla yaºamaz. Sönüp gider.

Sadece din temelli örgütlenmelerde değil, milliyet temelli örgütlenmelerde de durum budur.

Bu genel fikri somuta indirmeye çalıºayım.

Hatırlarsınız: Nur Cemaati ve Fethullah Gülen Hareketi üzerine bir yazı dizisi hazırlamıºtık. Çeºitli Nur Cemaatleri konuºma yapmak üzere çağırmıºtı.

 

Bu gençler nasıl okuyacak?

Onlara söylediğim ºeylerden biri de ºuydu: " Türkiye hızla kapitalistleºiyor. Ayrıca dünya ekonomisine entegre oluyor. Bunun sonucu olarak büyük kentlere göç artıyor. Örneğin, Japon kent uzmanlarının araºtırmasına göre bugün 12-13 milyon civarında olan İstanbul'un nüfusu 2020 yılında 23 milyona çıkacak. Böylesine kapsamlı bir göç dalgası haliyle sorunlara yol açacak: Barınma, iº bulma, kente uyum sağlama, suç oranlarındaki artıº gibi...

"İnsanlara dini değerleri, itidalli davranmayı, saygıyı aºılamaya çalıºan tarikat ve cemaatlerin bu sorunları göğüslemede olumlu etkileri olacak."

Bazı Nurcular bu söylediklerime kızdı: " Ne yani bize rol mü biçiyorsun? Bizim amacımız göç sorunlara çare bulmak değil, dindar insanlar yetiºtirmek " dediler.

Halbuki onlara rol biçmiyorum. Farkında olsalar da, olmasalar da böyle bir iºlevleri olduğunu göstermeye çalıºıyorum. Yani ortada kendiliğinden oluºmuº bir mekanizma vardı.

Size basit bir örnek vereyim: Üniversiteyi kazanmıº Anadolu gençlerini düºünün. Bu zeki ama yoksul gençler, okumak için İstanbul'a geliyor.

Söyleyin bana: Nerede barınacaklar? Kitaplara, ulaºama, giyim kuºama harcamak üzere nasıl para bulacak? Devasa kentin karºılarına çıkardığı dertlerle nasıl baº edecekler?

Çok övündüğümüz Cumhuriyet rejimi bu gençlerin hepsine yurt sağlıyor mu? Hayır! Burs verebiliyor mu? Hayır! Yol yordam öğretiyor mu? Hayır!

Peki bu ve benzeri gereksinimleri kim karºılıyor? Cemaatler! Bu oluºumlar iºadamlarını örgütlüyor. Mesela zengin bir kiºi üç beº öğrenciyi okutuyor. Kirasını veriyor, ceplerine harçlık koyuyor. Mezun olduklarında iº buluyor.

Benzeri bir durum kente göçen vasıfsız iºçiler için de geçerli. Onlara da tarikatlar yardımcı oluyor.

Onca göç alan İstanbul'daki suç oranları hala benzeri dünya kentlerine kıyasla gayet düºükse... Bunun nedeni aile değerlerini gücü ve yukarıda anlatmaya çalıºtığım ara organizasyonlardır.

Sihirli bir değnekle tarikat ve cemaatleri ortadan kaldırdığınızı hayal edin. Sonuç ne olur biliyor musunuz? Kaos, terör, anomi (değerlerin kaybı) ve füze hızıyla yükselen suç sayısı.

 

 

Kaynak: Sabah

27-09-2006

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...