Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bush "Saldirilari durdurun" demedi

 

 

ABD Baþkaný George Bush, Ýsrail�in kendini savunma hakký bulunduðu iddiasýný tekrarlayarak, Lübnan�ýn �âcil ateþkes çaðrýsýna�� destek vermedi. ��Ýsrail�e mesajýmýz, kendini savunmasý, ancak bunu yaparken sonuçlarýna dikkat etmesidir. Sonuçta kendisini dizginlemesi konusunda uyarýyoruz�� demekle yetinen Bush, Ýsrail�e Lübnan�daki saldýrýlarýna son vermesi çaðrýsýnda bulunmadý.

 

ABD Baþkaný George Bush, Ýsrail�in, kendini savunma hakký bulunduðu yönündeki fikrini yineledi ve Lübnan�ýn ��acil ateþkes çaðrýsýna�� destek vermedi. G-8 zirvesi için Rusya�nýn St Petersburg þehrinde bulunan Bush, Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair ile görüþtükten sonra yaptýðý açýklamada, ��Ýsrail�e mesajýmýz, kendini savunmasý, ancak bunu yaparken sonuçlarýna dikkat etmesidir. Sonuçta kendisini dizginlemesi konusunda uyarýyoruz�� dedi.

 

Bush, açýklamasýnda, Ýsrail�e, Lübnan topraklarýnda düzenlediði saldýrýlara son vermesi çaðrýsýnda bulunmadý.

 

ABD Baþkaný, sorunun nereden kaynaklandýðýnýn tüm liderler tarafýndan bilindiðini söyledi ve Hizbullah örgütünü sorumlu gösterdi. Blair de bölgede havanýn yumuþamasý gerektiðini belirterek, G-8 liderlerinin, ortak tavýr almak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

 

/ ST PETERSBURG

 

17.07.2006, Yeni Asya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...