Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

“Lâ ªiiyye, Lâ Sünniyye…”

 

Amerikalıların 2. Cihan Harbi’nden sonraki askeri harekâtları genellikle fiyaskoyla sonuçlandı.

Küba’da, Vietnam’da, İran’da, Lübnan’da, Somali’de hezimete uğradılar.

Irak’taki harekâtı da yüzlerine gözlerine bulaºtırdılar.

Burunları sürtüle sürtüle çekip gidecekler inºallah.

Biz ºimdiden iºgal sonrası Irak’ı konuºmaya baºlamalıyız.

Ne olacak?

Düºmanın ektiği nifak tohumları etkisiz hale getirilebilecek mi?

Provokasyonların, sabotajların üstesinden gelinebilecek mi?

Irak, ªii’siyle-Sünni’siyle, Arap’ıyla-Kürt’üyle-Türkmen’iyle yekvücut halde esenliğe kavuºabilecek mi?

Kabul edelim ki Irak’ta at izi it izine karıºmaya baºladı.

El-Cezire’de resm-i geçit yapan direniº örgütlerinin hangisi gerçek hangisi sahte, belli değil.

Kim kimi niye kaçırıp boğazlıyor, kim nereyi ne diye bombalıyor, belli değil.

Doğrudan doğruya iºgal kuvvetlerini hedef alan operasyonların haricindeki eylemlerin çoğuna ºüpheyle, en azından tereddütle bakmamız lazım.

Güneydoğu Anadolu’daki savaºın bitmemesi için canla baºla çalıºan, insanların kanı üzerinden siyaset ve ticaret yapan emperyalistleri ve diğer menfaat çevrelerini hatırlayalım…

Böyleleri herhalde Irak’ta da cirit atıyordur.

“Lâ ªiiyye Lâ Sünniyye, Vahde Vahde İslamiyye” (Ne ªii, Ne Sünni, Yaºasın İslam Birliği) sloganıyla baºlayan direniºin bir ªii-Sünni çatıºmasına dönüºmeye baºlaması, fitne ehlinin iºbaºında olduğunu ve maalesef ‘iyi iº’ çıkardığını göstermiyor mu?

ݺbirlikçileri cezalandırma adı altında ªii camileri bombalanıyor, etnik nefret kamçılanıyor, mezhep savaºı ateºleniyor, Irak halkı birbirine düºürülüyor…

Bu korkunç gidiºin önüne geçmek için ªiilerin ve Sünnilerin önde gelenleri müºterek bir zeminde buluºup, “Biz bir ve beraberiz” mesajını vermeliler.

Sonra da geleceğe iliºkin ortak projelerini ortaya koymalı, iºgal kuvvetlerinin ve ilgili hükümetlerin karºısına beraberce çıkmalı, direniºi ve müzakereleri beraberce yürütmeli ve bu arada fitnenin önüne geçmek için “Aramızdan biri vurulursa bilinsin ki bu Irak’ın düºmanlarının iºidir. Herkes fitneye karºı uyanık olsun. Bir ªii vuruldu diye Sünnilerin camilerini, yahut bir Sünni vuruldu diye ªiilerin camilerini yakanlar haindir, bizden değildir” demeliler.

1919 yılında İngiliz iºgali altındaki Irak’ta kurulan Türk-Arap-Kürt Komisyonu, ulemayı ve siyasi liderleri bir araya getirmiºti.

ªii müçtehitleri ve Nakºibendi ºeyhleri iºgalcilerin kovulması için ortak tavır almıºlardı.

Irak’ın bugün böyle bir inisiyatife ihtiyacı var.

Hem de acilen!

Hakan Albayrak, Milli Gazete, 22.3.2005

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...