Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bircok insan söz Arap devletlerden acilinca onlari elestirir. Cogu kez elestirinin ölcüsü kacirilir ve milliyetci duygular isin icine karisir. Cünkü yapilan elestiriler ve elestiren kisiler cogu kez konuyu ciddi bicimde arastirmis degillerdir. Hatta iki soru sorsan Arap dünyasi hakkinda cevap bile veremezler. Oysak is elestirmeye gelince cok cömerttirler. Isin gercegi ölcü kacsa ve niyet iyi de olmasa bu elestirilerinde cok daha haksiz sayilmazlar. Ancak asagiya koydugum haberi okuyunca gercekten cok sasirdim. Bircok önemli mevkii sahibi Arap devlet adami hatta prens aslinda Türk asilli. Yani biz esasinda elestirirken kendimizi de isin icine katiyormusuz! Acaba bunu bilseydik bu kadar rahat elestirebilecekmiydik onlari!

 

Evet Türk olsun Arap olsun yada Alman olsun.Insan insandir ve her toplumun ve her insanin iyi taraflari da kötü taraflari da vardir. Bir irka mensup olmak kimseye bir üstünlük kazandirmayacaktir. Ben Türk oldugum icin Ahirette özel muamele görmeyecegim. Tam tersi belki de bana "Sen sanli bir gecmise sahip bir milletin evladisin. Atalarin dinine söyle bagliydi. Senniye böylesin" diyebilirler.

 

Sözü uzatmadan bahsi gecen haberi asagiya kopyaliyorum.

 

Adem

Arap liderlerin Türklerle akrabalýðý Fischer’i þaþýrttý...

Mýsýr'ýn Þarm el Þeyh kentinde düzenlenen Irak Konferansý'na Osmanlý mirasý damgasýný vurdu. Arap bakanlarýn Türkiye ile kan baðlarýnýn bulunduðunu açýklamasý konferansa katýlan Avrupalý meslektaþlarýný þaþýrttý. Mýsýr, Ürdün ve Suudi Arabistan bakanlarýnýn, Türklerle kan baðýna sahip olduklarýný anlatmalarý Almanya Dýþiþleri Bakaný Joschka Fischer'i hayretler içinde býraktý. Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül, Fischer'e "Bizi AB'ye alarak iþte böyle bir stratejik gücü de kazanmýþ olacaksýnýz." esprisini yaptý. Þarm el Þeyh'teki konferansa katýlan BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Irak'a komþu ve G-8 üyesi ülke dýþiþleri bakanlarý ile Çin delegasyonu önceki gün akþam yemeðinde bir araya geldi. Türkiye'nin Avrupa Birliði üyeliðinin de gündeme geldiði yemekte ilginç diyaloglar yaþandý. Mýsýr'ýn tecrübeli diplomatý Arap Birliði Genel Sekreteri Amr Musa, "Babaannem Türk." diye söze katýlýnca þaþýran Alman Bakan Fischer, "Türk akrabanýz olduðunu bilmiyordum." dedi. Bakan Abdullah Gül'ün devreye girmesiyle yemeðe katýlan bakanlarýn Türklerle akrabalýðý da bir bir ortaya döküldü.

 

Bakan Gül, Alman meslektaþý Fischer’e dönerek, “Bir dakika, hemen hayret etme, masada akrabalýk baðý olan daha çok kiþi var. Sor bakalým Prens Faysal’a, evlerinde hangi dili kullanýyorlar?” diye konuþtu. Annesi Türk olan Suudi Arabistan Dýþiþleri Bakaný Prens Faysal evlerinde Türkçe konuþulduðunu anlatýrken, Mýsýr’ýn Dýþiþleri Bakaný Ahmed Ebul Geyt de, “Eþimin annesi de Türk.” þeklinde devreye girdi. Baþbakanlýk Danýþmaný Ahmet Davutoðlu, Ürdün’ün yeni Dýþiþleri Bakaný’nýn da evinde Türkçe konuþulduðunu hatýrlattý. Sohbetin ilerleyen dakikalarýnda devreye giren Arap Birliði Genel Sekreteri Musa, Avrupalý bakanlara, “Türkiye’yi aldýðýnýzda sadece Türkler deðil, biz de akrabalýk yoluyla kulübünüze gireceðiz.” mesajý verdi. Bunun üzerine Gül, Fischer’e dönerek, “Bizi almakla iþte böyle bir stratejik güce sahip olacaksýnýz.” göndermesinde bulundu. Ortadoðu’nun önemli ülkelerinden Mýsýr’da Türk soyundan geldiðini öne süren binlerce aile olduðu biliniyor. Halk arasýnda Türklere benzetilmek büyük bir iltifat olarak kabul ediliyor.

 

Moral fm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...