Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bile bile terkedilen namazýn kazasý olmaz deniyor. Kaza namazýnýn hükmü nedir?

 

Kazaya kalan namazarý kýlmak farzdýr. Dört mezhebe göre de kazaya kalan namazlarýn kýlýnmasý gerekir.

 

Namaz her müslüman üzerine farz olan bir borçtur. Aldýðýnýz bir parayý zamanýnda ödemek lazýmdýr. Ancak geciktirince ayýp oluyor ise de yine de ödemek ve özür dilemek gerekecektir. Bunu gibi namaz borçlarýmýzý zamanýnda ödemek gerekirdi. Ancak bazý nedenlerle geç kalmiþsa onun için Allahtan özür dileyip kalan borç namazlarýmýzý ödememiz gerekir. Namaz borcu ancak namaz kýlmakla ödenir. Onun baþka bir ödeme þekli yoktur.

 

Ýnsanlarýn hayýr ile þerri, hak ile bâtýlý ayýrtedebilmeleri bâlið olduktan sonra mümkün olduðundan, Rabbimiz mahþerde dünya hayatýmýzýn çocukluk devresinden hesap sormamakta, ancak bâlið olduktan sonraki günlerimizden baþlayarak namaz, oruç gibi ibadet mükellefiyetlerimizi suâl etmekte, böylece dinî mükellefiyetlerimiz bülûð çaðýndan sonra baþlamýþ olmaktadýr. – Þu kadar var ki bülûð zamaný tarih olarak kesin deðildir. Erkek (12), kýz (9) yaþýndan baþlayarak, (15) yaþlarýna varýncaya kadar geçen her ay ve günde bülûða erme hissi teþekkül edebilir. Oðlanda ihtilâm olma, kýzda ise ay hâli görme þeklinde kendini gösteren bu beþerî ve cinsî hissin baþladýðý günden itibaren mükellefiyetlerin her biri ayrý ayrý amel defterine ya “yerine getirdi”, ya da “getirmedi” þeklinde yazýlýr.

 

Bu konuda faydalý olacak bazý bilgiler verelim.

 

1- Buluð çaðý kesin olarak bilinmiyorsa erkekler yaþlarýndan 12 seneyi, bayanlar ise 9 seneyi çýkararak kalan yýllarda namaz kýlmayan bütün vakitler hesap edilip yazýlýr.

 

2- Kaza namazlarýnýzý her namazda bir namaz kazasý kýlarak yapabilirsiniz. Böylece hem nefsinize zor gelmez hem de hesabý kolay olur.

 

3- Bu þekilde Allah size ömür verdikçe bütün borçlarýnýzý ödeyeceðinize niyet etseniz ve buna naþlasanýz, sonra Allah sizi borçlarýnýzý bitirmeden huzuruna alsa inþallah bu niyetinizden dolayý onlarý yapmýþsýnýz gibi olursunuz. Çünkü hayatta kalsaydýnýz zaten ödemeye baþlamýþ ve devam edecektiniz. Allah ödeme fýrsatý verecek bir hayat nasip etsin.

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/index.php?s=show_qna&id=14864&keyword=kaza%20namaz

Link to comment
Share on other sites

Nur Efsan, sagol. Ama biz zaten "kaza namazi yok" demiyoruz. Bizim bildigimiz sekilde yok. Yani kasten terk edilen namazin kazasi yok.

 

Ama sartlara göre terk edilen namazin kazasi, yukaridada belirtildigi gibi mutlaka kilinmali.

 

Zaten yukaridada "bazi nedenlerden" yaziyor.. iste bu nedenler önemli.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Çalışma şartlarından dolayı namaz kazaya bırakılır mı? Yurt dışında iş yerlerinde namaz yasak, yeni işe girdim ve bu işi almam üç sene sürdü ve ben namazı kaza ediyorum, hiç kılmamaktansa...

 

Yazar: Sorularla İslamiyet 2011-08-03

Sebepsiz yere dahi olsa kılınmayan namazların kazasını yapmak gerekir. Ancak çalışma şartlarından dolayı namazı kazaya bırakmak caiz değildir.

 

Akıl baliğ her Müslümana normal vakit namazlarını kılmak da farzdır. Buna göre eğer işveren namaz kılmanıza izin vermez ve siz de orada çalışmaya mecbur değilseniz işi bırakırsınız. Eğer mecbursanız namazınızı zamanında kılmaya çalışırsınız. İş için dahi olsa namazın kazaya bırakılması doğru değildir.

 

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15270/calisma-sartlarindan-dolayi-namaz-kazaya-birakilir-mi-yurt-disinda-is-yerlerinde-namaz-yasak-yeni-ise-girdim-ve-bu-isi-almam-uc-sene-surdu-ve-ben-namazi-kaza-ediyorum-hic-kilmamaktansa.html

 

Selam ve Dua ile ;-)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...