Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Bir müslümanýn baþka Müslüman kardeþleriyle ister karþýlýklý isterse sanal ortamda olsun konuþup dertleþmesi güzel bir þeydir. Ancak bu ayný cins olanlar içindir. Bir erkeðin bir kadýnla konuþmasý ise bazý yönlerden dikkat etmeyi gerektirir.

 

Örneðin aþk, sevgi, gýybet, yalan ve þehevi hisleri uyandýran þeylerden olursa bu kesinlikle doðru deðildir. Bu konuda kiþinin evli veya bekar olmasý fark etmez. Evli birinin günahý ise daha fazla olur.

 

Fakat dini konularda Allah’ý, ölümü, ahireti ve dini duygu ve düþünceleri hatýrlatan konuþmalar olursa veya iþ gereði yapýlan konuþmalar olursa elbette bunlar yasak olmadýðý gibi sevabý da vardýr. Ölçünüz bu olmalýdýr.

 

Bu ölçülerle hareket ettiðiniz zaman günaha girmeyeceðinizi ve kendinizi koruyacaðýnýzý söyleyebiliriz. Ayrýca yaptýðýnýz iþi bir de vicdanýnýza sormanýzý tavsiye ederiz. Vicdanýnýz rahat deðilse o iþten vazgeçiniz.

 

Sorularla Islamiyet

Link to comment
Share on other sites

Bin yerde Caiz degil diyor.

 

http://www.misawa.de/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=5&show=321&start=0#9

 

Eger "Caiz degil" in ne demek oldugunu bilmiorsan, aciklayayim

 

Caiz = Zulässig/Statthaft/Erlaubt

 

http://www.mydictionary.dyndns.org/dictionary/tr_de/de/translation/index.jsp

 

Caiz = erlaubt/ zulässig

 

http://www.deutsch-tuerkisch.net/suche/caiz

 

Caiz = zulässig/statthaft

 

http://www.almancasozluk.gen.tr/index.php?search=ok&lang=de&word=caiz

 

Caiz olmayan = unzulässig

 

http://de.bab.la/woerterbuch/tuerkisch-deutsch/caiz.html

 

Umarim yarimci olabilmisimdir

 

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...