Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

caizmidir?

 

Söyle bir hadisle karsilastimda:

 

Ukkabe bin Âmir el-Cuheni (Radiyallahu Anh) þöyle dedi:

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir topluluk geldi dokuzu ile beyatleþti ve birinden el çekti. Dediler ki:

 

Ya Rasulallah! Dokuzu ile beyat ettin bunu neden terk ettin? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

 

Þüphesiz ki onun üzerinde temime var’ dedi. Sonra onu eliyle kopardý ve onunla da beyat etti ve:

 

‘Kim temime takarsa kuþkusuz ki þirk koþmuþtur’ buyurdu.”

 

Temime:

 

Nazar boncuðu ve muska demektir. Temime’nin anlamlarý:

 

a-Göz deðmesini engellemek için boyna takýlan bir nesne.

 

b-Sýrma yahut ipe dizilen alacalý, beyazlý, siyahlý boyuna asýlan boncuktur.

 

c-Ýçerisine sure veya koruma dualarý yazýlan kolyedir.

 

d-Çocuklarýn boyunlarýna asýlan muskadýr.

 

 

???

 

Link to comment
Share on other sites

sahih hadiseler sayfasinda yaziyordu, anlam olarak

 

AMa söyle birsey var ki gözden kacmamasi gerekir:

 

Bu konuda alimlerin görüsleri vardir:

 

Bir baskasina giderek, ondan okumasini istemek, veya onun verdigi muskayi üzerimizde tasimanin mesruglugu üzerinde iltilaf etmistirler. Bazilari buna kesinlikle karsi cikip digerleri bazi sartlar olmasi sartliyla kabul etmislerdir.

Link to comment
Share on other sites

c ve d' yi yinede anlamis degilim. Biraz aciklik getirebilirmisin?

veyahut yazari.

 

 

Bende bu konuya karsilik söyle birsey buldum.

 

 

Korku gibi þeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi þeyleri yazýp taþýmak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) þöyle rivayet etmiþtir: "Sizden biriniz uykuda korkarsa þöyle desin: Allah'ýn gazab ve azabýndan ve kullarýnýn þerrinden, þeytanlarýn vesvesesinden ve yanýma gelmelerinden eksikliði olmayan Allah'ýn sözlerine sýðýnýrým" O zaman, hiçbir þey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onlarý temyiz çaðýna gelen çocuklarýna öðretir, temyiz çaðýna gelmeyen çocuklarý için yazýp onlarýn boynuna asardý (Ebu Davýýd, Nesâî, Tirmizî).

 

Ancak bunlarý istismar edip sanat haline getiren ve saf kadýnlarla teþriki mesai edip onlarla haþr ve neþir olmak kesinlikle haramdýr.

 

Halil Günenç, Günümüz meselelerine Fetvalar – 2, Yasin Yayýnevi, s: 258

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...