Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : — Bir kadýn, yabancý bir erkeðin elini tutup sýkabilir mi? Deðiþik bir ifadeyle, bir erkek yabancý bir kadýnla tokalaþabilir mi?

 

 

Cevap : Bir kadýnýn eli, yabancý bir erkeðin eline deðmesi zaruret yokken haramdýr. Bu itibarla, hiçbir ihtiyaca dayanmayan tokalaþmada bu haramlýk bahismevzu olur. Yabancý bir erkek yabancý kadýnla tokalaþamaz, elini namahremin eline süremez. Resûl-i Ekrem Efendimiz, yabancý bir kadýnýn elini tokalaþmak için tutmanýn ateþ tutmaktan daha korkunç olduðunu haber vermiþ, namahremin elini tutanýn Cehennem ateþi avuçlayacaðýna iþarette bulunmuþtur. Bu mahzur, bilhassa genç kadýn ve erkekler için daha büyük çapta variddir. Hissî taraflarý yok olmuþ yaþlýlar hakkýnda ise mahzur daha az nisbette variddir. Hatta iki yaþlý kadýn ve erkeðin (hislerinin yokluðu halinde) tokalaþmalarýnda beis olmayacaðý ifade edilmiþtir. Bu sebeble, yaþlý kadýnlarýn elleri öpülebilir. Yaþlýlýklarý, yâni hissi bakýmdan ölmüþ oluþlarý, böyle bir ruhsata sebeb olur. Bir erkeðin yabancý bir kadýnla tokalaþmasý ânýnda cinsî hislerin ayaklanmasý halinde, aralarýnda haramlýk bahismevzu olur, sýhriyet akrabalýðý meydana gelebilir. Bu bakýmdan kadýn-erkek münasebetlerinde çok titiz olmak gerekir. Zira böyle lüzumsuz bir tokalaþma yahut el öpme anlarýnda doðabilecek hissî heyecan, karþý cinse duyulabilecek süflî duygu, haramlýða sebeb olabilir, bu kadýnýn kýzý bu kimseye haram hale gelebilir. Böyle þüpheli halden uzak kalmak ise en sýhhatli bir tedbirdir. Mümkün olduðu kadarýyla uzak kalmaya gayret edilmeli, süflî bir his doðduydu, doðmadýydý gibi vesveseye mahal vermemelidir

 

AHMED ÞAHÝN

Link to comment
Share on other sites

bu kadýnýn kýzý bu kimseye haram hale gelebilir.

 

 

 

 

:selam:

 

Misal: eger bir adam kendi kizina sehvet nazari ile bakarsa yada kizina karsi sehveti kabarirsa, karisi (o kizin annesi) ona ebedi haram olur, nikahlari düser.

 

Bir kadin, bir adama yada genc bir erkege sehvetle bakar, yada ona karsi sehveti kabaririsa (tokalasma sonucu da olabilir) o kadinin kizi bu gence ebedi haram olur. Ayni sey bir erkek icinde gecerlidir. Sehveti kabardigi bir genc kizi ogluna nikahlayamaz.

 

Günümüzdeki kaybolan selamlik mahremlik meselelleri, yada müstehcen medya, farkinda olamadan insanlarin "nikahli iken zina" halinde yasamalarina sebebp oluyor.

 

Seytan insanin dinine imanina dokunmak istediginde önce onun itikadini bozmaya calisir. itikad dinin özüdür. Kisi yaptigi haramlari helal sayarsa küfre düser.

Nefsine cirki görünenleride umursamaz yada, yada isledigi günahlari hafife alirsa itikadi bozulur.

 

Bu konuda halkimiz blincsiz olmakla birlikte, bilmediklerini bile bilmiyorlar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...