Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru: Bir kardeþimiz:

 

“Baþýmýza gelen kötü bir olayýn, bize Allah tarafýndan verilmiþ bir ceza mý? Yoksa bir imtihan mý? Olduðunu nasýl anlayabiliriz?” diye sormuþ.

 

Cevap: Baþýmýza kötü bir olay geldiðinde, bu bize Allah tarafýndan verilen bir cezada olabilir veya Allah bizi imtihan ediyor olabilir. Baþýmýza bir musibet geldiðinde, kendi kendimizi hesaba çekerek þu sorularý sormamýz gerekiyor.

1. Acaba ben birine zulümmü ettim?

2. Allah beni imtihan mý ediyor?

3. Yoksa bu kötü olay benim için bir hayýr mý?

Baþýmýza bir musibet geldiðinde þöyle dememiz gerekiyor:

“Kuþkusuz ki biz Allah içiniz ve biz O’na döneceðiz.”

Bakara: 156

 

Allah þöyle buyuruyor:

“Andolsun, sizi korku, açlýk, mallarýnýzdan canlarýnýzdan ve ürünlerinizden eksiltmek gibi þeylerle deneriz; sabredenleri müjdele. Onlara bir belâ eriþtiði zaman: Kuþkusuz ki biz Allah içiniz ve biz O’na döneceðiz, derler.”

Bakara: 155-156

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...