Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Oruçlu iken unutarak yiyip içmek orucu bozar mý?

 

 

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhýn rivayet ettiðine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem þöyle buyurmuþtur:

 

 

“Biriniz oruçlu iken unutarak bir þey yiyip içer, sonra da hatýrlarsa orucunu bozmayýp tamamlasýn. Çünkü ona Allah yedirmiþ ve içirmiþtir.”

(Darimi, Savm: 23; Müslim, Sýyam: 171)

 

 

Cenab-ý Hak, unutarak yapýlan hatalardan dolayý insaný sorumlu tutmamaktadýr. Çünkü bunda kulun bir tesiri yoktur. Oruçta da böyledir. Unutarak doyasýya yemek yense, kanasýya su içilse, hatýrlanmadýkça oruca bir zarar vermez. Hatýrlandýðý an hemen aðzýn çalkalanmasý gerekir.

 

Bu hüküm farz oruçlar için olduðu gibi, nafile oruçlar için de geçerlidir. Çünkü farz orucu da, nafile orucu da bozan haller aynýdýr.

 

Nafile oruçla ilgili bu meseleyi açýklayýcý mahiyette þöyle bir hadis rivayet edilir:

 

Ümmü Ýshak Radiyallâhu Anhâ, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin huzurunda bulunuyordu. Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Veselleme bir kapta tirit getirdiler. Zülyedeyn Radiyallâhu Anh de oradaydý. Peygamberimiz, Ümmü Ýshak Radiyallâhu Anhâ etli bir kemik verdi.

 

Zülyedeyn, “Ey Ümmü Ýshak bundan ye!” dedi.

 

Ümmü Ýshak diyor ki:

 

O anda oruçlu olduðumu hatýrladým. Adeta elim tutuldu. Elimi ne uzatabiliyordum, ne de çekebiliyordum. Bunun üzerine Peygamber Sallallâhu Aleyhi Vesellem “Ne oldu sana?” diye sordu.

 

“Oruçluydum, unuttum” dedim.

 

Zülyedeyn, “Doyduktan sonra mý aklýna geldi?” dedi.

 

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Sallallâhu Aleyhi Vesellem þöyle buyurdu:

 

“Orucunu tamamla. Bu ancak Allah’ýn sana gönderdiði bir rýzýktýr.”

(Kütüb-i Sitte Muhtasarý Tercüme ve Þerhi, 9:457)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...