Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Niþanlý iken kýyýlan dini nikah geçerlidir. El ele tutmanýz da günah deðildir. Ancak bir çok mahzurlarýndan dolayý resmi nikahtan önce dini nikah kýyýlmasýný kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Özellikle kadýnýn dini ve dünyevi hukukunun korunmasý açýsýndan dini nikahýn yanýnda resmi nikahýn da yapýlmasýný gerekli buluyoruz.

 

Nitekim Osmanlý Aile Hukuku kararnamesinde de mahalle kadýsýna kayýt yaptýrýlmayan nikahlarýn geçersiz sayýlacaðý ifade edilmiþ ve resmi nikah üzerinde ýsrarla durulmuþtur.

 

Yalnýz kalýnca günah iþlemiþ olmamak için dini nikahý tercih ediyorlar. Halbuki daha sonra telafisi çok zor durumlarda kalabiliyorlar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...