Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

TUVALET ADABI

 

1- Lafza-i Celâl yazýlý yüzük ve Kur'an ayetleri ile tuvalete girilmez. Yüzük avuç içine çevrilebilir. Ayetler naylona sarýlabilir.

 

2- Tuvalete girmeden önce “Euzü Besmele” çekmeli, çýkarken “Elhamdülillah” demelidir.

 

3- Tuvalete girmeden önce çoraplarýmýzý çýkarmalý, pantolonumuzu suyun sýçramayacaðý kadar katlamalýyýz.

 

4- Allah ve Peygamber ismi yazýlý bir þey yanýnda bulundurmamalýdýr.

 

5- Tuvalete sol ayakla girmeli sað ayakla çýkmalýdýr.

 

6- Kýbleye, aya, güneþe karþý önünü ve arkasýný dönmemeli, konuþulmamalý zikredilmemeli.

 

7- Tükürülmez ve sümkürülmez.

 

8- Def-i hacet yaparken avret mahalline ve pisliðe bakýlmaz.

 

9- Otururken sol tarafa meyletmelidir.

 

10-Tuvalet taþýný ve tuvaletin kirli taraflarýný temizlemelidir.

 

11-Tuvalet taþýna dýþký ya da sidik gibi þeyleri bulaþtýrmamalýdýr.

 

12-Taharet yaparken su ile temizlenmelidir.

 

13- Ayakta bevl edilmemelidir.

 

14- Def-i hacet anýnda mukaddes þeyler düþünülmemlidir.

 

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) de tuvalete girerken duâ okumuþ, habis varlýklarýn þerrinden Allah'a sýðýnmýþtýr. Efendimiz'in tuvalete girerken okuduðu duâ þöyledir.

 

"Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis."

 

"Bismillâh. Allah'ým, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sýðýnýrým." (Bkz. Buhârî, Vudü 9, Da'avât 15; Müslim, Hayz 122, (375); Tirmizi, Tahâret 4, (5); Ebû Dâvud Tahâret 3, (4,5); Nesâi, Tahâret 18, (1, 20).

 

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) tuvaletten çýkarken þu duâyý okuyarak çýkardý:

 

 

"Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."

 

"Bana rahatsýzlýk veren þeyleri giderip, sýhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun."

 

Efendimiz tuvalet çýkýþýnda bazan da "Gufrâneke yâ Rab" (Ebû Dâvud, Taharet 17, (30); Tirmizi, Taharet 5, (7); Ýbnu Mac’e, Taharet 10, (300).) der, böyle rahatlama nimetleri karþýsýnda Ýlâhî lûtfa teþekkür ederdi.

 

 

 

Selam ve dua ile...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...