Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sual: Güzel abdest nasýl alýnýr?

CEVAP

 

Önce güzel abdest almanýn faziletini bildirelim. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:

 

(Ya Enes, abdeste devam et ve güzel abdest al ki, ömrün uzasýn.) [Haraiti]

 

(Güzel abdest alýp camiye giren Allahýn misafiri olur. Allahü teâlâ da misafirine mutlaka ikram eder.) [beyhekî]

 

(Güzelce abdest aldýktan sonra "Eþhedü en la ilahe illallahü vahdehü la þerikeleh ve eþhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" diyene cennetin sekiz kapýsý açýlýr.) [Nesâî]

 

(Güzelce alýnan abdest, imanýn yarýsýdýr.) [Ýbni Hibban]

 

(Ýlk sorgu abdestten olacaktýr. Abdesti güzel ise, sýra namaza gelir.) [beyhekî]

 

(Hiç bir günahkar yoktur ki, güzelce abdest alýp iki rek'at namaz kýlarak maðfiret dilesin de, affedilmiþ olmasýn.) [Tirmizî]

 

(Güzelce abdest alýp namazýný cemaatle kýlanýn bütün günahlarý affolur.) [Müslim]

 

(Güzelce abdest alan günahlarýndan sýyrýlmýþ olur). [buhârî]

 

(Güzelce abdest alýp bir din kardeþini ziyaret eden, cehennemden uzaklaþýr.) [Ebû Dâvüd]

 

(Güneþ yükselince [iþrak vaktinde] güzelce abdest alýp iki rek'at namaz kýlanýn bütün günahlarý affolur.) [Ý.Ahmed]

 

(Soðukta, sýcakta güzelce abdest almak, günahlara kefareti olur.) [Müslim]

 

(Güzelce abdest alýp, huþu içinde namazýný kýlan, küçük günahlarýna kefâret olur. Bu durum ömür boyu devam eder.) [Müslim]

 

 

 

Güzel abdest almak nasýl olur?

 

Peygamber efendimiz bu hususu þöyle tarif etmiþtir: (Abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek suretiyle, alýnan mükemmel abdesttir.) [Tirmizî]

 

Aðýz, burun, yüz, kol ve ayaklarý, ayrý ayrý su ile, üç kere yýkamak gerekir. Her birinde, uzvun her yeri ýslanmalýdýr. Üç kere su dökmek deðil, üç kere tam yýkamak sünnettir. Üçten az veya fazla yýkamak mekruhtur.

 

Maalesef musluktan abdest alanlar, bu sünneti ihmal ediyorlar. Elleri, kollarý ve ayaklarý birer kere yýkýyorlar. Ayak parmaklarýný da bir kere hilallemekle yetiniyorlar. Üç kere su döküp bir kere yýkamak sünnete aykýrý olduðu gibi, bir kere çok su döküp de, üç kere yýkamak da sünnete aykýrýdýr. Ayrý ayrý üç kere su döküp, üç kere ovarak yýkamak gerekir. Bunun için ya musluðu her seferinde kapatmak veya ayaðý sudan çekmek gerekir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...