Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Çalýntý olduðu bilinen mal satýn alýnabilir mi?

 

Cevap:

Çalýntý malý satan, baþkasýnýn malýný satýyor demektir. Bir kimsenin baþkasýna âit bir malý satmaya hakký yoktur. Satarsa alýþ veriþ geçerli olmaz. Bu itibarla çalýntý malý satýn almak da câiz olmaz. Mal sahibi çýkýp gelince, bulduðu malýný alma hakkýna sahiptir.

 

Bir malý bir hýrsýz diðerinden almýþ olsa bile, bu çalýntý mal satýn alýnmaz. El deðiþtirmiþ olmasý ona meþrûluk kazandýrmaz.

 

Ancak çok el deðiþtirip menþei meçhul hale gelmiþ bir malý almak kerahetle câiz olabilir, denilmiþtir.

 

Sahibinin elinden zorla, gaspla alýnan mal da hýrsýzlýk malý sayýlýr.

 

Yenilip içilmesi haram olan þeyler de böyledir; alýnýp satýlmazlar.

 

Meselâ, sarhoþ eden içkiler, domuz leþleri ticarî bir metâ olarak kabul edilmez.

 

Ancak içkiyi muhafaza eden þiþeler ticarî bir metâdýr. Þiþe parayla alýnýp satýlabilir. Ýçkiyi döken birine içkinin parasý ödetilmez, ama kýrýlmýþsa þiþesi ödetilebilir.

 

 

Ahmet Þahin

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...