Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Terörü Protestoya Davet

 

Yaklaþýk 30 yýldýr kadýn, çocuk, yaþlý, genç demeden Türk halkýna karþý hunharca katliamlar yapan PKK'yý ve onun destekçilerini lanetlemek için bir protesto yürüyüþü tertip edilmiþtir. Bu yürüyüþ ayný zamanda terörizm konusunda Batýda uygulanan çifte standarda karþý da bir protesto olacaktýr.

 

Tertip Komitesi olarak, herkesi bir insanlýk suçu olan terörü lanetlemeye davet ediyoruz. Protesto yürüyüþü Utrecht, Mariaplaats'ta baþlayýp þehir merkezi, belediye binasý, Dom Meydanýný takiben Neude'de sona erecektir.

 

Yürüyüþe katýlanlarýn siyaset üstü bir tavýr takýnmalarý ve her hangi bir siyasi görüþü ifade eden pankart taþýmamalarý önemle rica olunur. Yürüyüþümüz, PKK'ya tavýr, terörizm karþýtlýðý, çifte standarda karþý tepki gibi net ve amaca hizmet eder nitelikte olacaktýr. Önemle vurgulanmasý gereken bir diðer husus da yüzyýllardýr var olan Türk- Kürt kardeþliði olacaktýr.

 

Haydi hep birlikte terörü lanetleyelim. Türk ve/veya Hollanda bayraðýný al, gel Utrecht'e!

 

28 Ekim 2007, Pazar

Saat 15:30

Mariaplaats, Utrecht

 

Organizasyon : Erkin Türk-Hollanda Öðrenci Kuruluþu(Turkish Dutch Studentassociation Erkin)

 

Ýrtibat için:

Armand Sað +31 (0) 655718515

Hatice Demiral +31 (0) 613935137

 

Eposta: info@tnserkin.nl Website: www.tnserkin.nl

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...