Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

 

 

 

"Çocuk Tâziyenamesi" isimli risaledeki يَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلّدُونَ âyetine dair, bir kýsým eski tefsirler demiþler ki: "Cennette çocuktan gayet ihtiyara kadar herkes otuzüç yaþýnda olacak." Bunun hakikatý, Allahu alem þu olacak: sarih-i âyet وِلْدَانٌ tâbiri ile ifade ediyor ki: Ferâiz-i þer'iyeyi yapmaya mecbur olmýyan ve sünniyet cihetiyle de yapmýyan ve kalblelbülûð vefat eden çocuklar. Cennetelâyýk ve sevimli çocuk olarak kalacaklar. Fakat yedi yaþýna gelen çocuklarý, namaz gibi farzlara peder ve vâlideleri onlarýalýþtýrmak için teþvikkarane emretmek ve on yaþýna girse, þiddetle namaz kýldýrmak ve alýþtýrmak þeriatte var. Demek vâcib olmadýðýhalde, nâfile nev'inde yedi yaþýndan hadd-i bulûða kadar, büyükler gibi namaz kýlýp oruç tutan çocuklar; mütedeyyin büyükler gibi mükâfat görmek için otuz üç yaþýnda olacaklar diye bir kýsým tefsirler bu noktayýîzah etmeden umum çocuklara teþmil etmiþler. has iken âmm zannetmiþler.

 

Said Nursî

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...