Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ASÂ-YI MÛSA'DAN

 

 

BÝRÝNCÝ KISIM

 

 

 

(Denizli hapsinin bir meyvesi)

 

 

 

Zýndýka ve küfr-ü mutlaka karþý Risale-i Nur'un bir müdâfaanâmesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaanamemiz dahi budur. Çünki, yalnýz buna çalýþýyoruz.

 

Bu Risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtýrasý ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

 

 

S A Ý D N U R S Ý

 

 

 

(Sh:Asâ.11)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

 

Âyetinin ihbarý ve sýrriyle Yûsuf Aleyhisselâm mahpuslarýn pîridir.. Ve hapishane bir nevi Medrese-i Yûsufiye olur. Mâdem Risale-i Nur Þâkirdleri iki def'adýr çoklukla bu medreseye giriyorlar; elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve isbat ettiði bir kýsým mes'elelerinin kýsacýk hülâsalarýný bu terbiye için açýlan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lâzým geliyor. Ýþte o hülâsalardan beþ altý tanesini beyan ediyoruz.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...