Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

6. Lema


EMRE

Recommended Posts

Altýncý Lem'a

 

(2) لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ cümlesinin ifade ettiði çok âyâtýn mühim hakikatýný yine onbeþ-yirmi mertebe-i fikriye ile beyan edecek bir Risale olacaktý. Bu Lem'a da, Beþinci Lem'a gibi, nefsimde hissettiðim ve harekât-ý ruhiyemde zikir ve tefekkürle müþahede ettiðim mertebeler olduðundan, ilim ve hakikattan ziyade zevk ve hâle medâr olmak cihetiyle, hakikat lem'alarý içinde deðil, belki âhirlerinde yazýlmasý münasib görüldü.

 

 

 

__________________________________________

 

(1-2) Hazret-i Üstadýmýz Yirmidokuzuncu Arabî Lem'anýn Altýncý Babýnýn haþiyesinde bu iki cümle hakkýnda: "Bu iki mübarek kelâmýn meratibi, ilimden ziyade fikir ve zikir olduðundan, Arabî zikredildi..." diye beyanda bulunmaktadýr.

 

Bediüzzaman'ýn Hizmetkârlarý

 

* * *

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...