Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

5. Lema


EMRE

Recommended Posts

Beþinci Lem'a

 

(1) حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ âyetinin gâyet mühim bir hakikatýný onbeþ mertebe ile beyan edecek bir Risale olacaktý. Fakat hakikat ve ilimden ziyade, zikir ve tefekkür ile münasebetdar olduðundan þimdilik te'hir edildi. Çendan Onbirinci Lem'a olan "Mirkat-üs Sünneti ve Tiryak-ý Maraz-ýl Bid'a" namýndaki gâyet mühim bir Risale Beþinci Lem'a namýyla bidayeten yazýlmýþtý. Fakat o Risale, onbir nükte-i mühimmeye inkýsam ettiðinden Onbirinci Lem'aya girdi. Beþinci Lem'a açýkta kaldý.

 

* * *

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...