Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yirmiyedinci Mektub

 

[bu mektub, Risale-i Nur Müellifinin talebelerine yazdýðý ayn-ý hakikat ve çok letafetli, güzel mektublarýyla; Risale-i Nur talebelerinin, Üstadlarýna ve bazan birbirlerine yazdýklarý ve Risale-i Nur'un mütalaasýndan aldýklarý parlak feyizlerini ifade eden çok zengin bir mektub olup, bu mecmuanýn üç-dört misli kadar büyüdüðü için bu mecmuaya ilhak edilmemiþtir. Müstakillen Barla, Kastamonu, Emirdaðý Lâhikalarý olarak neþredilmiþtir.]

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...