Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Üstad hazretlerinin Regaib Kandili Tebriknamesi

 

Seksen küsur sene manevi ve baki bir ömrü kazandýrmak sýrrýný taþýyan

 

þuhur-u selasenizi ve Leyle-i Regaibinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum.

 

Ýki-üç gün evvel, Yirmiikinci Söz tashih edilirken dinledim.

 

Gördüm ki; içinde hem külli zikir, hem geniþ fikir, hem kesretli tehlil,

 

hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kudsi hikmet,

 

hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi nurlar var.

 

Bir kýsým þakirdlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak

 

veya okumak veya dinlemekliðin hikmetini bildim.

 

Barekallah dedim. Hak verdim.

 

 

 

(Bediüzzaman Said Nursi - Kastamonu Lahikasý)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...