Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ey Allah’ým…

 

Sana bu mektubu kalbi yaþlý piþman bir gönül ile yazýyorum…

Senin bana ettiðin o yüce fedakarlýklara ben hep isyan ile haram ile günah ile karþýlýk verdim…

Senden gafil olmadým amma senide tam bilemedim.

Allah’ým…

Sözünü duysam da hayatýma geçiremedim..

Senin sözün üstüne söylenenleri kendime kýlavuz belledim..

Bilemedimki senin sözünden öte söz yok muþ alemde…

 

Ey yetimlerin yareni..

Ben senin yalnýzca bir varlýk olduðunu ve senin yalnýzca yöneten sýfatýný bilmiþim bu küçük beynimle..

Oysa sen herkesin anasý, babasý yareni olurmuþsun..

Kimsesizler senin yanýnda huzur bulur,

Minicik yetim yavrular sana Dualarla buluþurmuþ anasýyla babasýyla…

 

Ey gözümdeki yalan görüntülerin tek gerçeði…

Ben seni düþünememiþim..

Nimetlerine þükürsüz kalmýþ..

Kaybolmuþum…

Bu kadar güzellik içinde ben hep en kötüye el uzatmýþ senin rýzaný hep göz ardý etmiþim…

 

Ey gecelerin Nur’u!

Seni bu boþ aklýmdan da çýkarmýþým bazý zamanlar…

Faydasýz ne kadar iþ var ise gözüme hep güzel görünmüþ

Oysa, oysa senin o güzel Nur’un sabredenlerle berabermiþ..

Bilememiþim..

Anlayamamýþým..

 

Ey Sözlerin en güzelini, en anlamlýsýný söyleyen Güzel Allah’ým…

Senin o en sevgiliyle bize ulaþtýrdýðýn güzel sözlerini iki harf olarak görmüþ bu kör gözler..

Oysa senin o kelamýn..

Senin o güzel harflerin…

Harfden öte alemdeki en güzel ruhani çizgilerin..

Bakýldýðýnda insana kor ateþler düþürürmüþ..

Bilememiþim…

 

Ey yaptýklarýmý bilen, unutmayan ve tekrar bana izlettirecek olan Allah’ým

Bu güne kadar senden bi haber dolaþan bu kulunu affet…

Ben Senin kulun olma þerefini bilemedim..

Amma.. Amma senin o müjdenle þimdi yeniden hayat buldum!

Sen dersin ki bu bi çare kullarýna;

Diðerleri ise günahlarýný itiraf ettiler, iyi bir ameli diðer kötü bir amelle karýþtýrdýlar. (Tevbe ederlerse) umulur ki Allah onlarýn tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok baðýþlayan, pek esirgeyendir." ( Tevbe 102 )

Bilen Sensin amma ben yine de o hesap günü gelmeden tüm günahlarýmý itiraf ediyor ve senden baðýþlanma bekliyorum…

 

Rabb’bim…

Günahlarýmýn o çirkin yüzünden senin o Nur güzelliðine sýðýnýrým…

O hesap gününde beni utanacaðým günahlarýmla hesaba çekme…

Tevbe ettim Allah’ým…

Ve bu mektubu Dua lar la sana gönderiyorum…

Kabul eyle…

Link to comment
Share on other sites

Ey Allah’ým…

 

Sana bu mektubu kalbi yaþlý piþman bir gönül ile yazýyorum…

Senin bana ettiðin o yüce fedakarlýklara ben hep isyan ile haram ile günah ile karþýlýk verdim…

Senden gafil olmadým amma senide tam bilemedim.

Allah’ým…

Sözünü duysam da hayatýma geçiremedim..

Senin sözün üstüne söylenenleri kendime kýlavuz belledim..

Bilemedimki senin sözünden öte söz yok muþ alemde…

 

Ey yetimlerin yareni..

Ben senin yalnýzca bir varlýk olduðunu ve senin yalnýzca yöneten sýfatýný bilmiþim bu küçük beynimle..

Oysa sen herkesin anasý, babasý yareni olurmuþsun..

Kimsesizler senin yanýnda huzur bulur,

Minicik yetim yavrular sana Dualarla buluþurmuþ anasýyla babasýyla…

 

Ey gözümdeki yalan görüntülerin tek gerçeði…

Ben seni düþünememiþim..

Nimetlerine þükürsüz kalmýþ..

Kaybolmuþum…

Bu kadar güzellik içinde ben hep en kötüye el uzatmýþ senin rýzaný hep göz ardý etmiþim…

 

Ey gecelerin Nur’u!

Seni bu boþ aklýmdan da çýkarmýþým bazý zamanlar…

Faydasýz ne kadar iþ var ise gözüme hep güzel görünmüþ

Oysa, oysa senin o güzel Nur’un sabredenlerle berabermiþ..

Bilememiþim..

Anlayamamýþým..

 

Ey Sözlerin en güzelini, en anlamlýsýný söyleyen Güzel Allah’ým…

Senin o en sevgiliyle bize ulaþtýrdýðýn güzel sözlerini iki harf olarak görmüþ bu kör gözler..

Oysa senin o kelamýn..

Senin o güzel harflerin…

Harfden öte alemdeki en güzel ruhani çizgilerin..

Bakýldýðýnda insana kor ateþler düþürürmüþ..

Bilememiþim…

 

Ey yaptýklarýmý bilen, unutmayan ve tekrar bana izlettirecek olan Allah’ým

Bu güne kadar senden bi haber dolaþan bu kulunu affet…

Ben Senin kulun olma þerefini bilemedim..

Amma.. Amma senin o müjdenle þimdi yeniden hayat buldum!

Sen dersin ki bu bi çare kullarýna;

Diðerleri ise günahlarýný itiraf ettiler, iyi bir ameli diðer kötü bir amelle karýþtýrdýlar. (Tevbe ederlerse) umulur ki Allah onlarýn tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok baðýþlayan, pek esirgeyendir." ( Tevbe 102 )

Bilen Sensin amma ben yine de o hesap günü gelmeden tüm günahlarýmý itiraf ediyor ve senden baðýþlanma bekliyorum…

 

Rabb’bim…

Günahlarýmýn o çirkin yüzünden senin o Nur güzelliðine sýðýnýrým…

O hesap gününde beni utanacaðým günahlarýmla hesaba çekme…

Tevbe ettim Allah’ým…

Ve bu mektubu Dua lar la sana gönderiyorum…

Kabul eyle…

 

Amin.. amin.. amiin.. ecmain...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...