Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Canýmýn caný olan ALLAH’ým

Madem senin lütfunla yaþýyorum

madem üfledigin ruhu taþýyorum

Artýk kendimi kirletmeyecegim

Madem kalbimi aydýnlatan sensin

Bütün yalan düþünce ve hisleri

kalbimden uzak tutacagým

madem kalbime misafir oldun

Senden baþkasýný içeri almayacagým

madem ki bana hayat veren sensin

hayatýmla Seni anlatacagým

Ey gönlümün hakiki sultaný

seni görmesem ne rahatým ne huzurum olur

Sen diyorsun ki;

“Onlar Rablerine bakarlar”

Yarab ben onlardan degil miyim

Ey ruhumun arkadaþý

beni þu dünya topragýndan kopar da

cennetin bir köþesine dik

hem ben hem cennet ehli svinsin

bana öyle güzel bir koku ver ki

bu Muhammed’in çiçegi;

kokusu Muhammed(sav) kokusu densin

Ey yalnýzlarýn yoldaþý

eger benimle konuþmazsan

kalbimi sükutunla doldurup

buna katlanacagým

kýpýrdamadan duracagým

ve sabýrla bekleyecegim

Muhammed i bekleyecegim Hatice’yi bekliyecegim

Ali’yi Bilal ‘i bekleyecegim

beni Sana getirmelerini isteyecegim

YARABBÝ ..derdimi biliyorsun

kalbimin hüznünü biliyorsun

sana varmak için çektigim acýlarý biliyorsun

görüyorsun ki Rabbim herþeyi kaybettim

ne bir dost kaldý yanýmda

ne bir çiçek açýyor þu yalancý dünyamda

günden güne kuvvetten düþüyorum

ama Rabbim ben hiç ümitsiz olmadým

sana dua ettigimde bedbaht olmadým

görüyorsun ya Rabbim bu dert dilime ve kalbime dokundu

senden þifa diliyorum

korkuyorum Rabbim ,

dilimin seni unutmasýndan korkuyorum

rahmetinden beni bu korkulardan, emin kýlmaný bekliyorum.

her sevgi,her bakýþ bir gün kaybolur ama

Rabbim sen hepsinden baþkasýn

her dost her sýgýnak bir gün yýkýlýr ama

Rabbim sen herzaman varsýn

her yüz her gönül bir gün yüz çevirir ama

sen hepsinden baþkasýn

yüz çevirmezsin

her yýldýz her parýltý bir gün söner ama

sen baþkasýn Rabbim

sen yerlerin ve göklerin nurusun

sen hiç sönmeyen nursun

ey Rabbim bil ki

bu kalbi sana vermek

ve senden baþkasýný bu kalbe

sokmak istemiyorum.

beni bu istek ve niyetimden ayýrna

bana güç ve nur ver

kalbimi sevginle yaþat

 

Amin..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...