Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Beni kalbimin ellerine býrakma Ya Rabbi

KALBÝM KÝ KÖRDÜR istediðinden gayrýsýna

Ýstediðinin hayýr mý yoksa þer mi olduðuna

Beni kalbimin ellerine býrakma Ya Rabbi..

Kalbimin elinden çektim çekeceðimi yýllarca

 

Þimdi dönüp içimde bir karanlýk görüyorsam

Ve bu karanlýðýn korkusuyla

AYDINLIK SANDIGIM HER KÜÇÜK YILDIZBÖCEÐÝNE KOÞUYORSAM

Bunu acizliðimin duasý say Ya Rabbi

Cahilliðimi baðýþla

Ve ihtiyacý neyse onunla nimetlendir kalbimi

 

Gözümün pýnarýnda her daim yaþ hazýr bekliyor.

Yürek sanki bir açýk yara, ne deðse sýzým sýzým sýzlýyor.

Caný yanýnca feryad ediyor insan

Caný yanýnca yanýnda kim varsa ona uzanýyor

Þifa senin elindedir Ya Rabbi.

Yanlýþ adreslerden çevir adýmlarýmý

DENENMÝÞ YALNIÞLARLA YENÝDEN YALNIÞA DÜÞÜRME BENÝ..

 

Ben külhanbeyi cümlelerini çok kurdum

Külhanbeyliðine soyunup

Kul olduðumu hatýrladýðým yollarda çokça yoruldum

Þimdi birkaç hayat yaþamýþçasýna yorgun

Birkaç hayat yaþamýþçasýna bitiksem

Suçlu aramaya ne hacet

Suçlusu benim

Ben hem kendi hayatýmýn

HEM YÝTÝRDÝÐÝM ZAMANIN KATÝLÝYÝM.

 

Þimdi ben adýna herþeyimi tüketmiþ kapýnda duruyorum

Bir aralasan rahmet perdeni diye dua dua bekliyorum

Ne hakkým var istemeye ne yüzüm biliyorum

Lakin senin keremine sýnýr konmaz.

Senin rahmetin öyle bir deryadýr ki

Benim günahlarým ona bent olmaz.

Affet Ya Rabbi

Affýnla yeniden yeþert kalbimi

Affet Ya Rabbi

ÝSRAF ETMEME ÝZÝN VERME KENDÝMÝ.

 

 

BiZi BiZE BIRAKMA....

 

BiZi SENSiZ BIRAKMA...

 

BiZi SENSiZLiKLE SINAMA...

 

AF ET ALLAH'IM NE OLUR AF ET.....

 

(amin,amin,amin)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...