Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Caným yanýyor,içimde bir sýzý nedenini bilmiyorum

Adý sensizlik belki

Yada ulaþamamak, aðlayamamak derinden,

Kýyamdayken baþka yerde, secdedeyken baþka yerde olmak

Yönelememek sana içten bir aþkla

Caným yanýyor ya Rabbel alemin

Bir sýzý var anlayamadýðým,

Caným yanýyor Ya Erhamerrahimin

Adýný koyamadýðým,

Bugün gitmek istedim buralardan

Sana yakýn olmak için, uzaklarý yakýn yapabilmek için,

Çýktým viran þehrimden; daha fazla gidemedim nedense,

Bir yaðmur baþladý sessizce, ER-RAHÝM diye fýsýldadý paramparça olan yüreðime,

Ýrkildim Ya Rabbelalemin, rahmetine kavuþtur beni,

Sonra yürüdüm içimde bir ses anlayamadýðým,

Bir güvercin gördüm sýrýlsýklam; EL-CELÝL dedi içimdeki sese,

Ne büyük, ne yücesin; yüceliðinle derman ol derdime,

Islandým, yorgunum birde acý var içimde nereye baksam seni gördüm ALLAHIM

Bir çocuk tebessümünde, bir yapraðýn vedasýnda mevsime,

MALÝKÜL-MÜLK tecellisini gördüm kara bulutlarýn içinden doðan güneþte

Sen her þeyin tek sahibi ALLAHIM,

Ýçimde bir uçurumken hayat, üstelik çýkmazdayken dar sokaklarým

EL-MÜHEYMÝN sesi kulaðýmda,

Sen aciz kullarýný unutmayan hep gözeten ALLAHIM,yardým et bu kuluna,

Savruluyorum nereye gitsem bilmiyorum, bir daða bakýyorum bir mahlukata

Hepsi rükuda hepsi kýyamda

Çiçekler, otlar, toprak secdede

En küçük mahlukat zikirde, insanlýk ise gaflette

YA HALIK diyor tabiat; adem ise hüsranda, azapta

Ey incelik, lütuf sahibi EL-LATÝF

Ey kusurlardan münezzeh KUDDÜS

EY adalet sahibi EL-ADL

EY büyüklük sahibi EL-AZÝM

EY merhamet sahibi ER-RAHMAN

Nereye baksam, nereye dönsem sen tecelli ettin,

Bir tek insanlýkta görmedim huþu ile yakarýþ,

her þey sende yaþarken; Ýnsanlýk nefsinde ölmüþ

Her yer sende iken,insanlýk her yerde viran olmuþ,

Bu viran þehirde, divane dünyada yalnýz býrakma bizi

 

UTANIYORUZ RAHMETÝ GENÝÞ ALLAHIM...........

 

Bizi bize býrakma ALLAHIM.........

 

BÝZÝ BÝZE BIRAKMA...........

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...