Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

 

 

Yaþayan son gazi hayatýný kaybetti

 

Istiklal Savaþý Gazisi 110 yaþýndaki Yakup Satar, Eskiþehir'deki evinde vefat etti. Erdoðan'ýn da ziyaret ettiði Satar'ýn, 6 çocuðu, 50'ye yakýn torunu bulunuyordu

 

Hacý Seyit Mahallesi'ndeki evinde kýzlarýyla yaþayan gazi Satar saat 22.50 sýralarýnda hayata gözlerini yumdu.

 

Þanlý Mücadele'nin son kahramanlarýndan Yakup Satar, 1898 yýlýnda Kýrým'da

doðdu. Ailesiyle Eskiþehir'e göç eden Satar, Osmanlý Devleti'nin 1. Dünya Savaþý'na katýlmasýyla Basra Cephesi'nde savaþtý. Sakarya Meydan

Muharebesi'nde de düþmana karþý mücadele eden Satar, savaþ sonunda

Eskiþehir'e döndü.

 

Uzun süre çiftçilik yapan Satar, eþini kaybetmesinin ardýndan kýzlarý Zekiye Tali ve Bedriye Kalaþ ile yaþýyordu. Satar'ýn, 6 çocuðu, 50'ye yakýn torunu

bulunuyor.

 

Son 10 yýldýr çeþitli rahatsýzlýklarý nedeniyle evinden dýþarý çýkamayan Gazi Satar, geçen yýl dünyaya gelen bebeklerle torunlarýnýn torunlarýný görmüþtü.

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=310441

 

 

Kendisine Allah´dan Rahmet, yakinlarina Bassagligi diliyoruz.

Allah Rahmet eylesin -

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...