Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nasr, yardim demektir. Sûrede Allah'in Hz. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Bu sûre, Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indigi için medenî (Medine'de inen) sûrelerdendir. 3 (üç) âyettir. Islâm zaferini haber verir. Ibn Ömer'den gelen rivayete göre bu sûre indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yasamistir.

 

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'in adiyla.

 

1. Allah'in yardimi ve zaferi geldigi,

 

2. Ve insanlarin bölük bölük Allah'in dinine girmekte olduklarini gördügün vakit ,

 

3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan magfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...