Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cenab-ý Hak, Bakara Sûresinin 61. Ayetinde mealen þöyle buyuruyor:

 

 

:bism:

 

"Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeþit yemeðe asla katlanamayýz. O halde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarýmsak, mercimek, soðan versin” demiþtiniz. O da size, “Ýyi olaný düþük olanla deðiþtirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin þehre! Ýstedikleriniz orada var” demiþti. Böylece zillet ve yoksulluk onlarý kapladý. Onlar, Allah’ýn gazabýna uðradýlar. Bunun sebebi, onlarýn; Allah’ýn âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksýz yere öldürüyor olmalarý idi. Bütün bunlarýn sebebi ise, isyan etmek ve aþýrý gitmekte oluþlarýydý."

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...