Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cenab-ý Hak, En’âm Sûresinin 93. Ayetinin mealinde þöyle buyuruyor:

 

 

:bism:

 

"Allah’a karþý yalan uyduran veya kendine bir þey vahyedilmemiþken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ýn indirdiðinin benzerini ben de indireceðim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin þiddetli ölüm sancýlarý içinde çýrpýndýðý; meleklerin, ellerini uzatmýþ, “Haydi canlarýnýzý kurtarýn! Allah’a karþý doðru olmayaný söylediðiniz, ve onun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiðiniz için bugün aþaðýlayýcý azap ile cezalandýrýlacaksýnýz” diyecekleri zaman hallerini bir görsen!"

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...