Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bismillahirrahmanirrahim

 

"Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacaðým” demiþti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksýn? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demiþler, Allah da, “Ben sizin bilmediðinizi bilirim” demiþti.

 

Allah Adem’e bütün varlýklarýn isimlerini öðretti. Sonra onlarý meleklere göstererek, “Eðer doðru söyleyenler iseniz, haydi bana bunlarýn isimlerini bildirin” dedi.

 

Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarýz. Senin bize öðrettiklerinden baþka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Þüphesiz her þeyi hakkýyla bilen, her þeyi hikmetle yapan sensin” dediler.

 

Allah þöyle dedi: “Ey Adem! Onlara bunlarýn isimlerini söyle.” Adem, meleklere onlarýn isimlerini bildirince Allah, “Size, göklerin ve yerin gaybýný þüphesiz ki ben bilirim, yine açýða vurduklarýnýzý da, gizli tuttuklarýnýzý da ben bilirim demedim mi?” dedi."

 

(Bakara Sûresi, 30-33. Ayetler)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...