Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bakara Sûresinin 177. Ayetinde Yüce Allah (c.c) þöyle buyuruyor:

 

"Ýyilik, yüzlerinizi doðu ve batý taraflarýna çevirmeniz(den ibaret) deðildir. Asýl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve Peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine raðmen, onu yakýnlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmýþa, (ihtiyacýndan dolayý) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazý dosdoðru kýlan, zekâtý veren, antlaþma yaptýklarýnda sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalýkta ve savaþýn kýzýþtýðý zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranýþlarýdýr. Ýþte bunlar, doðru olanlardýr. Ýþte bunlar, Allah’a karþý gelmekten sakýnanlarýn ta kendileridir."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...