Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Rabbin bal arýsýna vahyetti: Daðlarda, aðaçlarda ve onlarýn kurduklarý çardaklarda kendine evler edin.

 

69.Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaþtýrdýðý yollarda yürü-uçuver. Onlarýn karýnlarýndan türlü renklerde þerbetler çýkar, onda insanlar için bir þifa vardýr. Þüphesiz düþünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardýr. " (nahl suresi, 68.69)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...