Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Meger hepsi kaseti bekliyormus - Bir CHP tiyatrosu

 

Bu nasýl bir kurultay?

 

Deniz Baykal yok ama

 

Deniz Baykalýn hasýmlarý orada

Deniz Baykalý sevmeyenler orada

Deniz Baykalýn düþmanlarý orada

Ecevitciler orada

Rahsan Ecevit orada

CHPye küsenler orada

Sanatcýlar orada

Yazarlar orada

 

Hepsi birlikte, birlik içinde, tek bir aðýz, tek bir “yürek”..

Hepsi coþuyor, kimse itiraz etmiyor...

Hepsi ayný þeyi söylüyor

 

Hani büyüklerimiz derlerya, “Ah eski bayramlar, ah eski bayramlar” diye… aynen öyle sanki.. Bir eski Ramazan Bayramý havasý…

 

Neler oluyor peki?

 

Bu bayram niye?

 

Çünkü Baykal yok.

 

Baykal gitti, hepsi geldi, barýþtý, bir oldu…

 

Demek ki hepsi Baykalýn gitmesini bekliyordu.

 

Peki niye gitmiyordu Baykal? Çünkü koltuðuna yapýþmýþdý. Kendisine karþý gelenleri parti içinde tasviye ediyordu.

 

Gitmesi iþin peki ne gerekliydi? Ýyi bir senaryo….

 

Yada… bir kaset…

 

Nasýl bir tesadüf ki, kurultaya 14 gün kala bu kaset ortaya çýkýyor ve CHP Tiyatrosu baþlýyor..

 

Medyada gereken desteði veriyor. Bayram havasý oluþturuyorlar.

Güya sanki artýk tüm solcular CHPde birleþti.

Güya artik tüm halk Kemal beyi seçecek. Beklenen lider!?

 

Sonra sloganlar, yeni kelimeler, yeni oyunlar… Belliki iyi bir tiyatro ekibiyle çalýþýlmýþ…

 

Bu nasýl bir tiyatro yahu?

 

CHP kendi liderini düþürmek için bir ahlaksýzlýða baþvuruyor. Kaseti ortaya çýkarýyor. Sonrada utanmadan ´kasetin arkasýna düþeceðiz´ deniliyor….

 

Bu nasýl bir yalan?

 

Bu insanlar hem halký, hem milleti, hem kendi taraftarlarýný, hemde insanlarý keriz mi zannediyorlar?

 

Bu kadar yalaný kim yutar? Bu kadar açýk ve beyan olan bu tiyatroyu kim gerçek diye seyreder….

 

Tiyatronun baþrol oyuncusu Kemal beyin aktörlük hayatý baþlamýþtýr, fakat siyasi hayatý bitmiþtir….

 

Nedenmi? Çok basit….

 

Aktörler Yönetmenlere tabidirler…..

 

Kemal beyi, kaset skandalý aracýlýðýyla, kim aktör yaptýysa, yýldýzý sönünce, onuda yine baþka bir aktörle deðiþtirecektir…

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 24.05.2010

http://www.moralhaber.net/makale/meger-hepsi-kaseti-bekliyormus-bir-chp-tiyatrosu/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...