Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baykal´a bile Settar olabilmek

 

 

Cenab-ý Allah´in isimlerinden biri Settar. Yani ´örten´, ´setreyleyen´. Peki neyi örtüyor? Günahlarý, kusurlarý örtüyor. Diðer insanlara göstermiyor, göstertmiyor.

 

Þimdi CHP lideri Deniz Baykal´ý sevin, sevmeyin… Bu baþka bir mesele.

 

Ama tüm milletin gözünün önünde olan bir þahsiyetin böyle görüntülerini yayýnlamak hiç bir ahlak kuralýna uymaz. Birde bunu kendini ´dindar´ diye nitelendiren bir gazete boy boy yapýyorsa, bu çok vahim bir durumdur.

 

Deniz Baykal´ýn yaptýðý þüphesiz baþka bir ahlaksýzlýktýr. Ve derhal istifa etmeli. Ama Baykal´in günahýný 70 milyonun önünde sergilemekte ayný þekilde ahlaksýzlýktýr.

 

Kim olursa olsun,

 

düþmanda olsa, dostda olsa…

 

settar olabilmek önemli.

 

Yani baþkasýnýn kusurunu örtebilmeli, meydana çýkarmamalý. Tabiki bunun siyasette geçerli olmadýðýnýda iyi biliyoruz.

 

Siyaset, bir nevi, hele hele Türkiye´de, sadece baþkasýnýn kusurunu ortaya koymaktan ibaret. Siyaset maalesef bizim ülkemizde bunun ile besleniyor.

 

O nedenle böyle bir olayýn olmasýda aslýnda hiçte þaþýrtýcý deðil…

 

 

 

Cemil Þahinöz

cemil@misawa.de

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...