Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya Said Nursi´ye hazýrlanýyor

 

 

Bediüzzaman Said Nursi rus esaretinden firar ederken, Berlin üzerinden Ýstanbula gidiyor. Berlin´de tahminen iki ay kalýyor. Ýstanbula döndükten sonra dostlarýna ve talebelerine “Almanlar ve türkler tarih boyunca dosttular“ ve “Bahtiyar almanlar“ diye hitap ediyor. Üstadýn bu deðerlendirmelerine baþka bir yazýmýzda deðineceðiz…

 

***

 

Þimdi Bediüzzaman eserleriyle beraber yeniden Almanya´ya dönüyor…

 

Hemde esir olarak deðil..

 

Hür bir þekilde…

 

Türkiye´nin dört bir yanýnda düzenlenen “Barla ve Kastamonu“-Yýllarý Sergisi, yýl sonunda Almanya´nýn Duisburg semtinde düzenlenecek. Üstelik Almanya´nýn en büyük camisinde.

 

Sergide Said Nursi’nin hayatýndan önemli bir kesit mercek altýna alýnacak ve o günlerden kalma belgeler gösterilecek ve hatýralar anlatýlacak.

 

Sergi, Said Nursi’nin hayatýndan 1934 ve 1944 yýllarý arasýndaki 10 yýllýk bir bölümü kapsýyor. Bu bölüm içinde Said Nusi’nin Barla sonrasý Isparta’da geçirdiði bir yýla yakýn süreyle Eskiþehir ve Denizli hapisleri ve Kastamonu’daki sürgün yýllarý yer alýyor.

 

25.12.2009 ve 03.01.2010 tarihleri arasýnda Said Nursi´nin orijinal eserleri Diyanete (DÝTÝB) baðlý Duisburg Merkez Camiinde sergilenecek. Her gün saat 10dan 21e kadar ziyaretciler, müslümanlar, gayrimüslimler, bu büyük kahramanýn çileli hayatýndan parçalar izleme fýrsatý bulacaklar.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 27.10.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13306&yazar=493

 

 

http://misawa.de/sergi2.JPG

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...