Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hepimiz Sivaslýyýz

 

“Hepimiz…“ ile baþlayan kelimeler demode oldu. Ýçeriklerini kaybettiler. Örneðin “Hepimiz Ermeniyiz“, “Hepimiz Filistiniz“, “Hepimiz iki gözlü insanýz“ gibi kelimelerin anlamlarý kalmadý. Bugün birisi “Hepimiz Kýbrýslýyýz“ dese, kimse oralý olmaz… Bu gerçeði göz önünde bulundurarak, bende yinede „Hepimiz Sivaslýyýz“ demek istiyorum.

 

Çünkü…

 

Futbol´dan hiç anlamam. Ýzlememde. Takýmda tutmam. Eger tutsaydým ……. yi tutardým. Çocukluðumda dört büyük takýmýn durmadan þampiyon olmalarý beni futboldan soðutmuþtu. (Belki kapitalizm düþmanlýðým o zamanlarý baþlamýþtýr, kim bilir?).

 

Gençlerbirliði, Sakarya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli… hepsi bir zamanlar þampiyonluða adaydý. Ama hiç biri 15 haftadan fazla Ýstanbul takýmlarýna dayanamýyordu.

 

Ama þimdi birþeyler deðiþmiþ…

 

Sivasspor diye bir takým futbol ligini alt üst etmiþ. Birinciliði kapmýþ gidiyor. Oyuncularýna milyonlar yatýran klüplerde arkadan Sivas´ýn dumanýnda kalmýþlar…

 

Ligin bitmesine 3 hafta kalmýþ…

 

Ve Sivasspor halen þampiyonluða aday. Çocukluk rüyam gerçekleþiyor herhalde. Küçük adam, büyük adamý eziyor. Türkiye Futbol Ligi deðer kazanýyor. Heyecan kazanýyor..

 

Ýþte bu yüzden “Hepimiz Sivaslýyýz” demeden geçemiyorum.

 

Evet þimdi “Hepimiz Sivaslýyýz“. Fenerbahçeliside, Galatasaraylýsýda, Futbolseveride ve sevmeyenide… Bende dahil.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 13.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11530&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...