Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Namaz Platformu Almanya´da

 

 

Türkiye´de senelerdir yürütülen bir platform var. Bir çok yazar ve gönüllünün katýldýðý bu platformun tek amacý, ebedi saadet. Ebedi saadetin anahtarýný bu dünyada yakalayabilmek. Bu anahtýrýn dünyadaki lezzetini baþkalarýnada tattýrabilmek. Öyle ya… insan kendi tattýðý bir lezzeti, baþkalarýnýnda tatmasýný ister. Bahsettiðimiz lezzet, anahtar ve platform „Namaz Gönüllüleri Platformu“.

 

Evet, bu platform yüzlerce konferans ile binlerce insanlara ulaþmýþ ve bu þekilde belki bir çok insanýn dünya ve ahiretini kurtarmýþ…

 

Bu lezzeti tatmak isteyen o kadar insan olmalý ki, þimdi de Namaz Platformu Almanya´ya el atýyor.

 

Cumartesi günü, yani 16.05.2009 tarihinde, Mannheim´da Namaz Gönüllüleri buluþuyor. Hem gönüllerini, hemde yüreklerini lezzetlendirmek için. Bediüzzamanýn tabiriyle, aklý, kalbi ve ruhu rahatlatmak için.

 

Maimarkthalle Mannheim (Adres: Xaver-Fuhr-Straße 101, 68163 Mannheim) da gerçekleþecek olan programa, Yazarlar Cemil Tokpýnar ve Ýhsan Atasoy, eski manken ve Nesil Yayýnevi Yazarý Yaþar Alptekin ve Sanatcý Alper katýlacaklar. Saat 18.30dan itibaren gönüller coþacak.

 

Bu fýrsat kaçmaz…

 

Cemil Þahinöz, Moral Haber, 11.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11509&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...