Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Noam Chomsky Türk Entellektüellerini övdü

 

New York Times ve bir çok gazete tarafýndan “Yaþayan en büyük ve en önemli entellektüel” olarak nitelendirilen meþhur Dilbilimi Profesörü Noam Chomsky (80), haftalýk alman haber dergisi Focus´a yaptýðý reportajda türk entellektüellerini övdü.

 

Yahudi olmasýna raðmen, Ýsrail ve Siyonistlerin politikasýný Hitler´inkiyle ayný tutan ve Amerika´nin büyük kapitalistler tarafýndan yöneltilmesini, Bush´un politikasýný, Emperyalizmi ve Kapitalizmi eleþtirmekten vazgeçmeyen Chomsky, "artýk yeter" diyor. Entellektüelleri sorumluluk ve mesuliyet duygusuna davet ediyor. Reportajda, entellektüelleri, mevcut hükümetin papaðanlarý olmakla ve bu nedenle çok pasif kalmakla suçluyor.

 

Tüm dünyada entellektüellerin sözlerini duyurmaktan çekindiðini belirten Chomsky, sadece türkleri istisna olarak kabul ediyor: “Sadece türk entellektüellerini büyük istisna olarak görüyorum. Avrupalýlarýn, türkleri AB´ye girecek kadar medeni olmadýklarýný söylemeleri, son derece gülünç ve komik. Türkiye´de çok önemli akademisyenler hem devleti eleþtirebiliyorlar hemde bu tutumlarýyla hapise girmeyi göze alýyorlar. Böyle cesur entellektüelleri ne Avrupa´da, nede Amerika´da bulabilirsiniz.”

 

Ayný reportajda, Amerika´da ki siyasetciler ve entellektüeller için siyahi bir lider olan Barack Obama´nýn neden problem olmadýðýný, Chomsky çok basit bir þekilde ifade etti: "Obamanýn ten rengi problem olmaz. Çünkü Obama sadece yarý-siyah. Daha doðrusu solaryumda kahrevengileþmiþ bir harvard öðrencisine benziyor."

 

 

Cemil Þahinöz

 

 

Reportajýn orijinali:

http://www.misawa.de/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=162&show=258

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...