Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ebü Hüreyre radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre, Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem:

 

"Müflis kimdir, biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab:

 

- Bizim aramýzda müflis, parasý ve malý olmayan kimsedir, dediler.

 

 

Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem:

 

"Þüphesiz ki ümmetimin müflisi, kýyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabýyla gelip, fakat þuna sövüp, buna zina isnad ve iftirasý yapýp, þunun malýný yiyip, bunun kanýný döküp, þunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabý þuna buna verilen ve üzerindeki kul haklarý bitmeden sevaplarý biterse, hak sahiplerinin günahlarý kendisine yükletilip sonra da cehenneme atýlan kimsedir" buyurdular.

 

 

(Müslim, Birr 59. Ayrýca bk. Tirmizî, Kýyamet 2)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...