Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bismillahirrahmanirrahim

 

Resulullah (sav) buyurdular ki:

 

"Size çullanmak üzere, yabancý kavimlerin, týpký sofraya çaðrýþan yiyiciler gibi, birbirlerini çaðýracaklarý zaman yakýndýr."

Orada bulunanlardan biri: "O gün sayýca azlýðýmýzdan mý?" diye sordu: "

Hayýr," buyurdular. "Bilakis o gün siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yýðdýðý çer-çöpler gibi hiçbir aðýrlýðý olmayan çer-çöpler durumunda olacaksýnýz. Allah, düþmanlarýnýzýn kalbinden size karþý korku duygusunu çýkaracak ve sizin kalplerinize zaafý atacak!"

"Zaaf da nedir ey Allah'ýn Resulü?" denildi. "Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!" buyurdular.

 

(Ravi: Sevban, Hadis No: 4771-Buhari)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...