Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir sorum olcakti bu konuda aydinlatilirsam iyi olur...

 

 

Esim calisiyor ben ise haftasonlari bir gün calisiyorum.Türkiyeye para gönderdik bir Kurbanlik icin, ben kurbani bu sene kendi adima kestirmek istiyorum,yanliz esim (diyorki)eve parayi getirdigi icin onun adinada ekstra düsüyormu?(yani kendi adima düsmez diyor, ama oda tam bilmiyor?

 

Dogrusu nedir????....

Link to comment
Share on other sites

nedemek bir aile icin yeterlidir? Böyle cevap olmaz. Bu kadar basit konu degil. Bu genelleme yanlistir, hayrettin karamana dayandirmakta ayri bir yanlis. Bir ailede bayan erkek ayri ayri degerlendirilir. Kim dinen gerekli sarti tasirsa kadin olsun erkek olsun kurban kesmek zorundadir. Birinin kesmesi digerinin mükellefiyetini kaldirmaz. Yanlis fetvalar vererek lütfen müslümanlari hayir islemesine engel olmayalim.
Link to comment
Share on other sites

AHMED ÞAHÝN

a.sahin@zaman.com.tr

 

Kurban ailede kimin adýna kesilir?

 

Soru: Her Kurban Bayramý'nda bizim evde "Kurban kimin adýna kesilmeli?" konuþmasý yapýlýr. Ninem, dedem, annem.. gibi ailenin temellerinden her biri kurbaný kendi adlarýna kestirmek isterler.

"Her sene kendi adýna kesiyorsun, bu sene de benim adýma kes." diyerek babamý sýkýþtýrýrlar. Bu defa da, "Kurban kimin adýna kesilir, aile adýna mý, þahýs adýna mý?" diye sormaya baþlarýz kendi aramýzda. Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz? Aile içinde kurban kimin adýna kesilir? Ailenin yaþlýsý adýna mý? Genci adýna mý? Yoksa zengin olan hangisi ise onun adýna mý? Mezheplere göre farký var mýdýr bunun? Bunu tartýþma konusu olmaktan nasýl çýkarabiliriz?..

 

................

 

Cevap: Efendim, Hanefi âlimlerinin görüþlerine göre, aile içinde, þahsý adýna kimin serveti varsa kurban onun adýna kesilir. Aile içinde her zengin þahýs, kendi adýna kurbanýný kesmekle mükellef olur. Ailede kendi adýna serveti bulunmayanlarýn ise hiçbirine kurban gerekmez. Yani zengin olmayan aile fertleri kurbanla mükellef olmazlar...

 

Diyelim ki servet, aile reisinin þahsýna aittir. Öyle ise kurban borçlusu da servetin sahibi olan aile reisidir. Aile içinde serveti olmayan ötekilerin kendi adlarýna kurban kesme mecburiyetleri söz konusu olmaz.

 

Bu sebeple de serveti olmayan aile fertlerinin kurbaný kendi adlarýna kestirmek istemelerine gerek olmaz. Çünkü böyle bir mükellefiyetleri söz konusu deðildir. Bilindiði üzere borç kimin ise ödeme mecburiyeti de ona aittir. Borcu olmayanýn ödeme mecburiyeti de olmaz. Hanefi mezhebinin gereði budur.

 

Diðer üç mezhebe göre ise aile reisi, ailenin tümü adýna bir kurban keser. Bu kurban ailenin tüm fertleri adýna kesilmiþ bir sünnet kabul edilir. Aile fertlerinin ayrýca kurban kesme mecburiyetleri söz konusu olmaz. Sünnet-i kifayeden sayýlýr.

 

Ýsterseniz bu konuda Hayreddin Karaman Hocaefendi'nin verdiði cevabý da arz edeyim de, mesele daha iyi anlaþýlsýn. Hayatýmýzdaki Ýslam kitabýndaki soru ve cevabý aynen þöyle:

 

Soru: Bir aile içinde birden fazla zengin yükümlü bulunursa kaç kurban kesilir?

 

Cevap: Hanefilere göre her yükümlü (zengin) birer kurban keser. Diðer müctehidlerin çoðuna göre ise, aile reisi, aile adýna bir kurban keser!

.........

 

Burada, ziynetlerinin kurbanýný kesmeye gücü yetmeyen hanýmlarýn diðer mezheplere göre amel etmeleri de akla gelebilir. Diyanet'in tespitine göre kimin ziynet altýný seksen gramý geçerse, diðer ilmihallerin aldýklarý ölçüye göre ise seksen beþ gramý bulursa, bu kimsenin kurban kesmesi gerekir. Ancak, bu kurbanýný kesmeye gücü yetmeyen bir haným, üç mezhebe göre beyinin aile adýna kestiði kurbanýný aileye yeterli bulabilir. Böylece zorlanarak kurban kesmeye gerek görmeyebilir. Tabii böyle bir tercih, zorda kalanlarýn yapabileceði bir tercihtir. Kurbanýmý kesmiyorum, duygusu yerine, diðer mezheplere göre amel ediyorum duygusu daha mahzursuz olabilir...

 

Link to comment
Share on other sites

Sorularý Faruk Beþer, Hayrettin Karaman ve Mustafa Çaðrýcý cevapladý

 

Ailede yeterli birikimi olan karý-kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi? Hanefiler, þahsi malý bulunan herkesi baþlý baþýna bir mükellef sayarlar ve böyle olan birisi, ister kadýn olsun ister erkek olsun kurban kesmelidir derler. Diðer mezhepler ise, her bir ferdin ne kadar parasý bulunursa bulunsun, bir eve bir kurban yeter diye düþünürler.

Link to comment
Share on other sites

Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

 

"Varlýklý, mali durumu kurban kesmeye müsait olup da Kurban Bayramýnda kurban kesmeyen kimse, bizim namaz kýldýðýmýz yere sakýn yaklaþmasýn!"

 

(Ýbn-i Mace, Edahi:2, A.b.Hanbel: 2/321)

Link to comment
Share on other sites

nedemek bir aile icin yeterlidir? Böyle cevap olmaz. Bu kadar basit konu degil. Bu genelleme yanlistir, hayrettin karamana dayandirmakta ayri bir yanlis.

 

Sayin Adem. Forumda ki fikihi konular Hayrettin Karamana iletiliyor. O cevapliyor. Bu cevap bizzat harfi harfine kendisinin cevabi. Baskasi yazmadi. Kendisi yazdi.

 

Yanlis fetvalar vererek lütfen müslümanlari hayir islemesine engel olmayalim.

 

:nonono:

Link to comment
Share on other sites

Tskler cevaplar icin..

yanliz burda birseyin dikkatine..(bu kisisel düsüncem)kac kere soru sordugumda ayni seyle karsilasiyorum...

 

 

Burda vakit ayirip bana cevap veren kisiler icin cok cok tsk ediyorum..ve tabiiki allah razi olsun.

 

Yanlizca Forumda Cevaplar kitabdan veya Dini Internetsitelerinden kopyalaniyor, bu güzel ama ben cogunlukla anlamiyorum cevaplari.

Benim de tabiiki elimde kitaplar var, Internetden bakabilirim ve sayre...Yanliz malesef anlamadigim icin burda acik cevap bekliyorum sizden. Burda sordugum soruyla aldigim cevap cok farkli.Simdi Selime cok cok tsk ediyorum, bunu yanlis anlamasin asla, yanliz ben kitabdan bukadar anlamadigim icin sizden acik, kisa ve net cevap bekliyorum, kopyalanan Cevaplar türkiyeden mesela bende harfler cikmiyor (Sirnak, Sanliurfa, corum, bunlarin bas harfleri ve baska harfler cikmiyor bende.)(Ben Almanyada dogdugum ve büyüdügüm icin biraz zorluk cekiyorum)

Burda sordugum soru:

Kurban bana düsermi düsmezmi (kendi adima kestirebilirmiyim ), selimin kopyaladigi cevapda servet sahibi kimse ona düser ben de servet sahibi oluyorum esimde servet sahibi oluyor, yada evin reisi esim oldugu icin tek onun adinami kestirilir.

 

 

(

Link to comment
Share on other sites

Wetterhexe, aynen size katiliyorum. Internetten veyahut kitaplardan kopyalanan cevaplar sahsi sorunlara fayda vermez. Bunlar sadece umumi konulari ele alirlar. Sizin meseleniz sahsi oldugu icin, bizzat Hayrettin Karaman sorunuzu okudu ve cevapladi. Diger cevaplar, arkadaslar kusura bakmasin, ama Wetterhexenin sorusuyla direkten baglantili degil, umumi cevaplar.
Link to comment
Share on other sites

Webmaster ..

 

Hayrettin Hocamin Cevapini göremedim? Bir cevap vermis ama oda zaten istedigim cevap degil.

 

Karaman hocanin cevabi hemen sizin sorunuzun altinda. Ben kendisini anladigima göre, sizin aile icin, SIZ CALISMADIGINIZ ICIN, bir kurbanin kesilmesi yeterli. Sizin adinizi düsmüyor. Ama zaten kendisi bu yazilanlari görünce, detayli cevap verir.

Link to comment
Share on other sites

Türkiye ile konustum simdi, ve kurbani kendi adima kestiriyorum ve vekaletimi verdim

 

tabiki kendi adina kesdirebilirsin. Fakat bunu kendin adina kesdirdigin icin esinin kurbani olarak gecer mi onu da gözden gecirmek gerek. Onun icin Hocalarin bu konu ile ilgili cevaplarini internetden kopyaldim buraya koydum.

Link to comment
Share on other sites

Sayin Adem. Forumda ki fikihi konular Hayrettin Karamana iletiliyor. O cevapliyor. Bu cevap bizzat harfi harfine kendisinin cevabi. Baskasi yazmadi. Kendisi yazdi.

 

Hayrettin Karamanin vakit ayirip yazmasi takdire sayan. Ancak bu iki cümleyle konu gecistirme hakkini ona vermez. Ona saygim büyük ama bu yaptigi sey kesinlikle yanlis. Eger vakti yoksa o zaman Hocam hic birsey söylemesin daha iyi, en azindan kafa karismaz.

 

Siz bir kisiye özel soruyorsunuz, Karaman ise genel bir cevap veriyor ve "Bir aile icin bir bir kurban yeterlidir" diyor, "Sizin aile icin" demiyor. Tüm aileler acaba erkek calisip kadin evde oturan ailelerdenmi olusuyor? Mezhep imamlarinin hemen hepsine göre calisip para kazanan veya nesep miktari mala sahip olan herkese vaciptir. Belli oranda altini olan herkese vaciptir kadin erkek farketmez. Türk ailelerinin cogunda kadinin kendine ait altini vardir ve dolayisiyla kurban düser.

 

Acikcasi sasirdim. Bence bu kadar gecistirici cevaplarini hic yayinlamasak daha iyi ederiz.

 

Vesselam

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

zitat:(Adem,04.12.2008, 05:55)

Yanlis fetvalar vererek lütfen müslümanlari hayir islemesine engel olmayalim.

 

 

 

Nein aufkeinenfall !

 

Düsün, bir yerde yangin var, insanlar yaniyor. Yangini söndürmeye giden cok az insan var, onlarda bahane ariyor gitmemek icin. Böyle bir durumda biri cikip diyorki "Arkadaslar yangina ailenizden bir kisi söndürmeye gitse yeterlidir!"

 

Anlatabildimmi kardes meselemi?

 

Vesselam

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

zitat:(Adem,04.12.2008, 05:55)

Yanlis fetvalar vererek lütfen müslümanlari hayir islemesine engel olmayalim.

 

 

 

Nein aufkeinenfall !

 

Düsün, bir yerde yangin var, insanlar yaniyor. Yangini söndürmeye giden cok az insan var, onlarda bahane ariyor gitmemek icin. Böyle bir durumda biri cikip diyorki "Arkadaslar yangina ailenizden bir kisi söndürmeye gitse yeterlidir!"

 

Anlatabildimmi kardes meselemi?

 

Vesselam

 

Adem

 

Abicigim biraz sasirdim dogrusu. :-)

 

Burada yanlis fetva verme meselesi yokki. Cevap kisa oldugundan zaten anlasiliyor fetva umuma göre olmadigi. Kitaplar yazmis bir insan umuma böyle kisa bir cevap yazacagi yok herhalde. ;-)

 

Reyaksiyonun biraz sert geldi bana. Belki kurban meselesinin ciddiyetindendir zannediyorum... :-)

Link to comment
Share on other sites

Bence karaman hoca wetterhexenin sorusana dayanarak "bir aileye yeter" ifadesini kullandi. Yani tabiki falci olmadigindan hocamizin, haftada bir kere calisiyor ifadesi o aile icin bir kurban yeterlidir demisdir. Eh tabiki adem abimizin dedigi gibi altin meselesi var bu da önemli- gerekli sartlarda bir kurban yetmez olur bir aile icin, birde bu kurban kimin adina kesildigi de önem tasir bence. Nafile kurban da kesilebilir mecburiyet olmadan, fakat böyle özel meselelerde özel meseleyi incelemek gerek genel degil. Ve herkes kendi durumunu ve var malligini he iyi alimden daha iyi bilir onun icin tasi saygi deger hocalarimiza atmak dogru degildir.
Link to comment
Share on other sites

Ben fikhi konularda cok hassasim. Hocanin verdigi cevap genel bir cevaptir ve en azindan bunu bicok kimse böyle anlar. Bu tarz cevaplarin insanlardaki cimrilik duygusunu tetikledigini düsünüyor ve bunu yapan Hayrettin Karaman da olsa dogru bulmuyorum. Belki sert oldu ama Leventinde dedigi gibi önemli konu, Kurban arefesindeyiz ve bircok insan nefsiyle bogusuyor vermemek icin.

fikihta bazen bir kelime hatta bir harf bile önemlidir, Karaman Hocamin bunu bilmemesini düsünemiyorum.

Link to comment
Share on other sites

Adem abicim,

 

Karaman hocayi burda tartismak bize yakismaz, haddimiz de degildir. Kim olursa olsun ve her nedenle olursa olsun burda cevap yazamayan bir sahis ile ilgili zanlar etmiyelim. Ben böyle düsüniyorum ve senin fikrine de katiliyorum, fikih meseleleri cok ince meseleler ;) ve yanlis algilamayi sebep vermememiz gerek tabiki. Fakat ruhsuz internet arici smily mily ile beraber olursada cok yanlis algilamalara sebep oluyor. onun hele hele fikih meselelere objektif bakman gerek. Hayirli cumalar

Link to comment
Share on other sites

Neyse abicigim, sahsi bir cevap genel olarak anlasilmasin diye tepki göstermek degil, meseleyi aciklamis olduk böylece. :aro:

 

Sadece fikih konularinda deyil, bütün konularda hassas olmamiz gerekiyor zaten. Yinede tartismamiz daha sakin bir sekilde olsa daha hos olur. ;-) :iloveyou:

Link to comment
Share on other sites

Adem abicim, inan bende neden bu kadar sinirlendigini anlamis degilim. Bir kac defa ifade ettigim gibi, cevap umama degil, sadece WETTERHEXEye verildi. Tekrar bu sayfayi Karaman hocamiza ilettim. Okuyup, vakti olursa cevap verecek. Tabiki bunlari okuduktan sonra artik cevap verirse ;)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...